Zlaté správy – Júl 2017

Existuje sprisahanie proti zlatu? Manipuluje sa s cenou zlata? Rozhodne! Niet o to pochýb! Toto nie je len názor. K dispozícii sú štatistické dôkazy a k prípadu sa pridávajú anekdotické a forenzné dôkazy, ktoré ho napokon potvrdzujú. V skutočnosti sú dôkazy veľmi...