+421 917 846 851 (Pracovné dni: 9:00 - 16:00) infosk@rayagold.eu

Výnos, bezpečnosť, likvidita – predstavujeme investičný trojuholník

Pri rozhodovaní o investovaní našich peňazí sú tri faktory, ktoré určujú, aký druh konštrukcie by sme si mali vybrať. Tieto tri faktory veľmi šikovne znázorňuje takzvaný investičný trojuholník, kde jednotlivé strany trojuholníka reprezentujú spomínané tri faktory.

Ideálna investícia by mala mať teda nasledovné parametre:

  • vysoký výnos, viacnásobne vyšší, ako je banková úroková miera.
  • vysoká bezpečnosť, čiže jej hodnota by sa mala zvyšovať zo dňa na deň bez toho, aby spadla a naše peniaze by mali byť plne zaručené, a
  • vysoká likvidita (dostupnosť), teda aby naše peniaze boli kedykoľvek prístupné.

Bohužiaľ, takáto zázračná investícia, ktorá by splnila všetky tri očakávania naraz, neexistuje. Klient si môže vybrať iba dva z troch faktorov a tretia bude automaticky “prihodená”. Vysoký výnos, vysoká bezpečnosť a vysoká likvidita naraz žiaľ nie sú možné.

Azda jedinou formou investovania, ktorá je schopná najviac splniť všetky tri požiadavky naraz – na rozdiel od tradičných možností – je investovanie do drahých kovov (zlato, striebro, platina a paládium), a to hlavne do zlata. Vymenujme teda tie najhlavnejšie parametre takejto investície z pohľadu prvkov investičného trojuholníka.

Bezpečnosť – zlato počas histórie, v čase politických, finančných a svetových hospodárskych kríz, sa ukázalo ako základný pilier vyváženia. Investičné zlato, dokonca kupované v menších „dávkach“ pomocou nášho sporiaceho modelu, dokáže uchovať váš majetok v bezpečí, udržať vaše úspory na úrovni, alebo kompenzovať straty z iných investícií. Z tohto dôvodu sa zlato ako investičná forma stalo najbezpečnejším prostriedkom zachovania bohatstva a majetku v dlhodobom horizonte.

Na zníženie a diverzifikáciu rizík rôznych investícií je zahrnutie zlata do osobného portfólia veľmi odporúčané odborníkmi po celom svete. V závislosti od zvyku alebo individuálnej finančnej situácie by sa 10-30% úspor malo investovať do drahých kovov. Najjednoduchší spôsob, ako vytvoriť bezpečnosť, je časť voľných peňazí a investičných nástrojov s neistým výsledok a pravdepodobne neschopným výnosom presunúť do zlata.

Zlato už tisíce rokov je stelesnením stálosti hodnoty a to ho robí bezpečným. Všeobecne uznávaná hodnota zlata sa po tisícročia nezmenila, mení sa len jeho cena v danej mene. Dobrým príkladom je, že za jednu uncu rýdzeho zlata dostaneme dnes taký istý kvalitný oblek, ako pred 100 rokmi, avšak cena unce zlata v roku 1911 pohybovala okolo $ 30, a v roku 2011 už dosiahol cenovú hladinu okolo $ 1,900. Okrem hrubého inflačného trendu amerického dolára sa vecná hodnota zlata (a obleku) nezmenila ani za 100 rokov! Zlato je preto schopné zmraziť a chrániť nákupnú hodnotu peňazí.

Výnos – Zlato v ekonomickom slova zmysle nemá výnos, ale v prípade jeho ceny investori môžu očakávať rast hodnoty finančných prostriedkov, vložených do tohto žltého kovu, ktorý rast je vo veľkej miere nezávislý na trhoch a vykazuje dobrú stabilitu a predvídateľnosť. Nič nedemonštruje lepšie túto predošlú vetu tak, ako nárast hodnoty za posledné dva roky: v roku 2016 to bolo 8,5% a v roku 2017 to bolo až 12%.

Zvýšenie ceny zlata za dolár v uncách od roku 2000 bolo až do súčasnosti takmer 700%-né! V roku 2000 to bolo 275 dolárov, v roku 2008 to bolo 950 dolárov a v roku 2010 prekonalo psychologicky významnú hranicu $ 1000, potom postupne  $ 1300 až $ 1900 koncom roka 2011, až kým sa ustálila na hodnote okolo úrovne $ 1300, kde sa dnes nachádza.

Likvidita – “Kto má zlato, vždy má peniaze,” povedal Alan Greenspan, bývalý prezident FED USA. Je to univerzálny platobný prostriedok, pretože zlato je jediná medzinárodná mena, ktorú možno obchodovať kdekoľvek na svete a predávať ho kedykoľvek. Tzv. “štvordeviatkové” investičné zlaté tehličky, ktoré aj my predávame a majú čistotu  999,9 tisícin, sú najviac obchodovateľné a predajné, a teda sú aj najlikvidnejšie. Pokiaľ hovoríme o zlate, smelo môžeme používať výraz superlikvidný, ktorý vynikajúco symbolizuje jeho mimoriadnu obchodovateľnosť.

Pozreli sme sa teda na kľúčové faktory, charakterizujúce investíciu do zlata z hľadiska investičného trojuholníka. Aké sú však ďalšie dôvody investovania do tohto trblietajúceho sa žltého kovu?

Nezávislosť – Bezpečnosť v zlate, na jednej strane, je vytvorená nezávislosťou jeho hodnoty. Nijaká vláda na svete, kráľ alebo iný vládca ju nemôže zbaviť svojej hodnoty. Hodnota zlata je všeobecne uznávaná a zaručená, univerzálna, nezávislá od politickej a ekonomickej situácie krajiny, rôznych mien, rôznych náboženských a kultúrnych tradícií. Vládcovia prišli a odišli, zlato zostalo.

Mobilita – Zlato, ako skoro jediný superlikvidný investičný prostriedok si môžete zobrať so sebou kamkoľvek, ak to Vaša situácia vyžaduje. Zaručuje, že kamkoľvek sa dostanete vo svojom živote, dokážete pomocou neho opätovne vytvoriť materiálovú istotu, životné podmienky, ktoré potrebujete mať. A to všetko slobodne, bez obmedzenia.

Stabilita – pre svojho majiteľa zlato poskytuje jedinečný pocit stability: nebude na Vás vplývať inflácia, deflačná špirála, politické rozbroje – ste stabilný, ako pilier z mramoru. Túto stabilitu dokážete preniesť aj na ďalšie generácie a tak zachovať skalopevný a silný rod.

Večná hodnota – ak hľadáte spôsob, ako uchovať hodnotu Vášho majetku, ktorá nebude podliehať ekonomickým, politickým, kultúrnym alebo náboženským vplyvom, zlato je práve takýto prostriedok. Nezávislosť jeho majiteľov bola dokázaná už stáročia cez nespočetné množstvo vojen, ktoré boli iniciované z dôvodu kultúrnych, náboženských alebo ekonomických rozdielov štátov.

Dedičnosť – pri zlate hovoríme o večnej hodnote právom! Nech ste akýkoľvek zdravý, akokoľvek mladý, raz v živote určite príde chvíľa, kedy sa budete musieť rozhodnúť akým spôsobom zanecháte majetok ďalšej generácii. V tomto smere zlato je mimoriadne výhodné, pretože ho môžu dediť Vaše deti a vnúčatá slobodne, bez hádok a veľmi jednoducho.

Jednoduchosť – pochopiť zlato z hľadiska investície je mimoriadne jednoduché: stačí si ho zaobstarať, nechať odpočívať na bezpečnom mieste a časom preukáže svoju silu v podobe mimoriadneho výnosu. Existuje priveľa vábivých investičných možností. Všímajte si však drobné písmenká, ktoré Vás môžu pripraviť o majetok. Zlato pozná každý a jeho vlastníctvo nedisponuje neznámymi prvkami.

Verím, že týmto krátkym článkom sme prispeli k pochopeniu základnej tézy investície, a to jej výhodnosť z hľadiska Vás, investora. Investujte do zlata a budete mať všetky spomínané výhody investičných nástrojov k dispozícii. “All-in-One”, čiže všetko v jednom.

S priateľským pozdravom

Zoltán Fehér