Časté otázky

Čo znamená likvidita investičného zlata?

Významná likvidita resp. ľahká predajnosť investičného zlata vzniká z tohto dôvodu, lebo je stabilným a nezávislým držiteľom hodnôt a kdekoľvek na svete ho veľmi radi zamenia na hotovosť. Vašu zlatú rezervu viete skoro okamžite premeniť na peniaze vo vybraných bankách alebo v našej firme

Aké výhody má investícia do zlata?

Najväčšou výhodou investičného zlata je, že vďaka likvidite a celkovej nezávislosti (nakoľko nie je závislé od žiadnej inej meny alebo politicko-ekonomickej situácie) znamená dlhodobé stabilné zachovanie hodnôt. Práve preto používajú niektoré krajiny ako bezpečnostné zabezpečenie vydávania peňazí.

Okrem toho, že investičné zlato má významnú investičnú hodnotu aj v klasickej materiálnej (reálnej) forme, takisto je predmetom aj burzových obchodov. A jeho kurzovými zmenami je takisto možné získať zisk, ako prostredníctvom iných burzových komoditných produktov.

Ako pôsobí zoslabenie dolára na investičné zlato?

Zoslabenie dolára v každom prípade spôsobuje priaznivo na zlato, nakoľko kým hodnota dolára klesá, hodnota zlata čoraz viac narastá.

Prečo by som mal investovať do zlata, keď som dostal na termínovanom bežnom účte isté a dobré úroky?

Investícia do fyzického zlata môže mať dva ciele: primárnym cieľom je snaha dosiahnuť istotu, aby v prípade vážnej ekonomickej/finančnej krízy – čo sme prežívali/prežívame v poslednom období – mali ľudia medzi úsporami núdzové rezervy.

Sekundárne z dôvodu, ak niekto verí v strednodobý a dlhodobý nárast ceny zlata a tento nárast chce využívať, tak je vynikajúcou možnosťou práve investovanie do investičného zlata.

Prečo sa oplatí mať okrem termínovaného vkladu na bežnom účte aj iné investície?

Veľmi vážna ekonomická a finančná kríza, ktorá sa začínala v r. 2008 poukázala na to, že bankový systém a tým aj papierové peniaze aj tých najvyspelejších a najväčších západných krajín sú veľmi zraniteľné. Bankový systém viacej z týchto krajín bol oddelený od kolapsu iba hodiny. Bez rýchlych a radikálnych štátnych zásahov by sa nedožili ani ďalšieho dňa.

Kolaps na úrovni bankových systémov by stiahla so sebou aj všetky druhy „tradičných” rezerv (hotovosť, vkladové produkty v bankách, dlhopisy, cenné papiere), t.j. naše likvidné úspory by sme dostali na nulovú úroveň. V tomto prípade ani záruky zo strany štátu by neznamenali žiadnu záchranu.

Fyzické zlato je výbornou voľbou práve na takéto prípady, nakoľko jeho hodnota väčšinou narastá počas hospodárskych a/alebo finančných kríz. Vtedy, keď všetky iné obyčajné rezervy strácajú na hodnotách. Ak nedaj Bože budú bankovky zase zametávať na uliciach, ako sa to stalo v minulosti tak chlieb náš každodenný nám zabezpečí zlato v našich vreckách.

Samozrejme môžeme pozerať na fyzické zlato ako investíciu a môžeme sa tešiť z toho, že dobre funguje ako investícia a jeho hodnota s zvyšuje.

Koľko sa oplatí držiavať z našich rezerv v zlate?

Samozrejme nikomu neodporúčame, aby všetky peniaze investoval do zlata, lebo to by bola obrovská hlúposť. Ako tzv. „palcové” pravidlo sme zvykli navrhovať, že ak niekto sa obáva a počíta s dlhodobou a prehlbujúcou sa krízou, tak sa mu oplatí držať 20-30% svojich úspor v zlate. Ak niekto pozerá do budúcnosti optimisticky a chce si vytvoriť „iba” bezpečnostnú rezervu vo svojich rezerv, tak táto hodnota by sa mala pohybovať okolo 10 %. Nikdy nezabúdajme, rozmýšľať je nad zlato…

Rozprával som sa s jedným kamarátom o tom, že ktorá forma bezpečnostných investícii by bola najvhodnejšia. On okrem zlata uviedol aj diamant. Naozaj sú tieto dve podobné?

Zlato a diamant ako investícia sa podobajú iba čiastočne.

Z jednej strany obidve predstavujú osobitnú hodnotu, tak im ľudia dôverujú. Na strane druhej ale cena diamantu je umelo udržiavaná , ktorú zabezpečujú niektoré firmy zaoberajúce sa ťažbou a predajom diamantu, kým zlato je vo významnej miere používaný aj viacerými priemyselnými odvetviami. Na trhu, kde sú viacerí hráči, sa môže vytvárať oveľa efektívnejšia cena zlata, ktorá odzrkadľuje skutočné procesy svetového trhu.

Druhým veľkým rozdielom je, že diamant nie je možné deliť v ľubovoľnej miere a nie je rovnomerne kvalitný. Každý jeden kamienok je jedinečný.

Ušľachtilé kovy majú okrem fyzickej a hodnotovej stálosti ďalšiu výhodu. Sú homogénne pokiaľ ide o hmotu a môžu sa deliť ľubovoľne. Môžu sa aj tvarovať, deliť, legovať a opäť spojiť tavením. Ich skladovanie a uchovanie hodnoty neprinášajú ďalšie výdavky. Sú známe a akceptovateľné na celom svete, ich kvalita je určená presne a kontrolovateľne (podľa hmotnosti a rýdzosti) a všade ich akceptujú v rovnakej hodnote, ktorú je takto jednoduché určiť.

Zlato je najviac používané v oblasti medicíny, elektroniky a výroby šperkov a samozrejme viacerí ho používajú na investičné účely a/alebo na účely zachovania majetku.

Na viacerých miestach som čítal, že zlato je predávané s certifikátom. Čo to presne znamená?

Často sa nás spýtajú, že odkiaľ je možné vedieť, či zlato, ktoré nakupujú u nás je v naozaj zlato (a nie iba nehodnotný kus železa, ktorý je natierané zlatom…)?

Práve preto bol vymyslený certifikát – inými slovami osvedčenie – ktorý slúži ako oficiálny dokument. Obsahuje čistotu a hmotnosť zlata. Tento certifikát je užitočný nielen pri nákupe – aby sme určitosťou vedeli, že akú zlatú tehličku máme v rukách – ale pri predaji zlatej tehličky taktiež uľahčuje proces predaja.

Aj pre našu firmu je veľmi dôležité, aby sme sa zaoberali len takým zlatom, ktoré pochádza zo spoľahlivého zdroja, z tohto dôvodu u nás prináleží každej zlatej tehle osvedčenie, čiže certifikát.

V poslednom čase som čítal veľa optimistických názorov o zlate. Sledujem aj každodenný vývoj ceny. Rozhodol som sa pre nákup zlata, ale jedna podstatná otázka nie je mi jasná: Ak nakupujem zlato (napr. u Vás) a cena zlata by sa ku koncu roka narástla o 20-30%, tak kedy a kde by som ju mohol zameniť na hotovosť?

Investičné zlato je vlastne komerčný produkt slúžiaci na investičné ciele, ktorého jedným charakteristickým znakom je – z hľadiska minulosti – dlhodobá pevná hodnota.

Ak náš klient chce predať svoje investičné zlato, tak to môže urobiť v našej spoločnosti podľa aktuálneho denného kurzu, ktorá sa prispôsobuje cene zlata na svetovom trhu. Náš dodávateľ znamená záruku na spätné odkúpenie zlata podľa aktuálneho denného kurzu. Okrem toho je možné investičné zlato – ako komerčný produkt – samozrejme aj predať pre fyzické ako aj pre právnické osoby.

Aké dane sa vzťahujú na investičné zlato?

Nami predávané investičné zlato nie je zaťažené daňou z pridanej hodnoty (DPH) v zmysle § 67 Zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení noviel. Okrem toho príjem z predaja podlieha dani, ktorú je potrebné priznať a zaplatiť v zmysle aktuálneho zákona o dani z príjmov. To znamená, že rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou – ktorý je korigovaný uznávanými predajnými nákladmi, ktoré je možné zaúčtovať – sa považuje za príjem a podlieha dani z príjmov. Nakoľko táto nie je zrážková daň, daň nie je zrazená pri zaplatení kúpnej ceny. S touto daňou sa musí vysporiadať predajca pri samopriznaní dane. Na základe samopriznania nie je rozdiel pri priznávaní príjmu z hľadiska, či k predaju došlo v domácom prostredí alebo v zahraničí.

Ako je cena zlata stanovená v EUR?

Cena zlata na svetovom trhu je určená tradične v amerických dolároch (USD) a uncách (31,1 gram). Na svetových burzách zlata sú v súčasnosti zadávané ceny zlata zároveň aj v eurách a librách. Medzi rôznymi menami je cena konvertovaná na základe aktuálne platného výmenného kurzu. Cena zlata teda závisí od dvoch rizikových faktorov: od vývoja ceny zlata a zmeny kurzu medzi jednotlivými valutami.

Ktorá je výhodnejšia verzia: nákup zlata cez banku alebo cez zlatý sporiaci program?

Ak máte k dispozícii taký objem finančných prostriedkov, aby ste pri každej príležitosti mohli zakúpiť určené množstvo (napr. jednu uncu), resp. ak máte čas sa tým pravidelne zaoberať, tak sa Vám oplatí nakupovať v banke alebo v našom e-shope. V tom prípade je samozrejme potrebné rátať aj s nákladmi na uchovanie (trezor).

Ak chcete nakupovať zlato pravidelne, uhrádzaním rovnakých čiastok, tak jediným logickým riešením je zlatý sporiaci program. Toto môžete realizovať aj v prípade menších nákupov. Ak sa Vám podarilo nazbierať 5/10/20/50 gramov, môžete sa rovnako rozhodovať o uchovaní alebo doručení zlata na adresu

Ako fungujú sporiace programy?

Základné pojmy

E-manager: chránené rozhranie Klientskeho účtu, ktoré sa nachádza na webovom sídle Spoločnosti a ktoré Spoločnosť poskytuje každému registrovanému Klientovi. E-manager uchováva osobné údaje Klienta, jeho Zmluvu, platby, stav naplnenia zlatých tehličiek, konto. Webová adresa e-managera je: emanager.rayagold.eu.

Zlaté konto: priebežné platby Spoločnosť zhromažďuje na chránenom webovom rozhraní e-managera. Každá splátka do zvoleného Programu Klienta sa zaznamenáva na tomto konte.

Zlatý bonus: bonusové gramy zlata, ktoré Spoločnosť počas trvania Programu poskytne vybranému okruhu Klientov.

Okamžitá tehlička: investičné zlato určitej veľkosti, ktoré Klient obdrží po zaplatení zálohy. Táto tehlička sa vydáva z celkovej série zlatých tehličiek daného sporiaceho programu.

Profitbonus: bonusové množstvo zlata, ktoré Spoločnosť počas trvania Programu poskytne vybranému okruhu Klientov, ktorí spĺňajú určité kritéria* v závislosti od zvoleného Programu a hospodárskych výsledkov Spoločnosti (podiel na zisku).

Sporiaci program BASIC (100g cieľové množstvo zlata)

 • Po podpise zmluvy zaplatíte zálohu 8% z hodnoty cieľového množstva zlata podľa denného kurzu a otvoríme Vaše Zlaté konto.
 • Po zaplatení zálohy dostanete od nás Okamžitú zlatú tehličku 2g:
 • Budete mesačnými splátkami – minimálne 30EUR – platiť Vašu zlatú rezervu.
 • Každú splátku prepočítame na množstvo gramov zlata podľa aktuálneho denného kurzu a pripíšeme ho k Vášmu Zlatému účtu. Denný kurz je uvedený vo Vašom e-manageri.
 • Cieľové množstvo zlata 100g dostanete v nasledovných čiastkových tehličkách: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 1x50g
 • Keď Vaše splátky po prepočte na gramy zlata dosiahnu gramáž čiastkovej tehličky, odošleme ju na Vašu adresu.
 • Takto sa to deje až po poslednú tehličku, do ktorej započítame už zaplatenú zálohu. Takýmto spôsobom za každý zaplatený cent dostanete fyzické zlato.

Sporiaci program STANDARD (250g cieľové množstvo zlata)

 • Po podpise zmluvy zaplatíte zálohu 6% z hodnoty cieľového množstva zlata podľa denného kurzu a otvoríme Vaše Zlaté konto.
 • Po zaplatení zálohy okamžite dostanete okamžitú zlatú tehličku 5g:
 • Budete mesačnými splátkami – minimálne 50EUR – splácať Vašu zlatú rezervu.
 • Každú splátku prepočítame na množstvo gramov zlata podľa aktuálneho denného kurzu a pripíšeme ho k Vášmu Zlatému účtu. Denný kurz je uvedený vo Vašom e-manageri.
 • Cieľové množstvo zlata 250g dostanete v nasledovných čiastkových tehličkách: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 4x50g
 • Keď Vaše splátky po prepočte na gramy zlata dosiahnu gramáž čiastkovej tehličky, odošleme ju na Vašu adresu.
 • Takto sa to deje až po poslednú tehličku, do ktorej započítame už zaplatenú zálohu, z ktorej odpočítame hodnotu už vydanej okamžitej tehličky, keďže ona bola vydaná zo celkovej série. Takýmto spôsobom za každý zaplatený cent dostanete fyzické zlato.
 • Počas sporiaceho obdobia pri splnení podmienok* máte nárok na podiel na zisku firmy (Profitbonus) s násobiteľom 1.

Sporiaci program OPTIMUM (500g cieľové množstvo zlata)

 • Po podpise zmluvy zaplatíte zálohu 6% z hodnoty cieľového množstva zlata podľa denného kurzu a otvoríme Vaše Zlaté konto.
 • Po zaplatení zálohy okamžite dostanete okamžitú zlatú tehličku 10g:
 • Budete mesačnými splátkami – minimálne 50EUR, odporúčame 100EUR – splácať Vašu zlatú rezervu.
 • Každú splátku prepočítame na množstvo gramov zlata podľa aktuálneho denného kurzu a pripíšeme ho k Vášmu Zlatému účtu.
 • Cieľové množstvo zlata 500g dostanete v nasledovných čiastkových tehličkách: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 9x50g
 • Keď Vaše splátky po prepočte na gramy zlata dosiahnu gramáž čiastkovej tehličky, odošleme ju na Vašu adresu.
 • Takto sa to deje až po poslednú tehličku, do ktorej započítame už zaplatenú zálohu, z ktorej odpočítame hodnotu už vydanej okamžitej tehličky, keďže ona bola vydaná zo celkovej série. Takýmto spôsobom za každý zaplatený cent dostanete fyzické zlato.
 • Pri 50g tehličkách pri splnení podmienok máte nárok na bonusové množstvo zlata (tzv. Zlatý bonus)* 5%, ktoré sa pripíše do ďalšej 50g tehličky.
 • Počas sporiaceho obdobia pri splnení podmienok* máte nárok na podiel na zisku firmy (Profitbonus) s násobiteľom 3.

Program VIP (1000g cieľové množstvo zlata)

 • Po podpise zmluvy zaplatíte zálohu 6% z hodnoty cieľového množstva zlata podľa denného kurzu a otvoríme Vaše Zlaté konto.
 • Po zaplatení zálohy okamžite dostanete okamžitú zlatú tehličku 20g:
 • Budete mesačnými splátkami – minimálne 50EUR, odporúčame 200EUR – splácať Vašu zlatú rezervu.
 • Každú splátku prepočítame na množstvo zlata podľa aktuálneho denného kurzu a pripíšeme ho k Vášmu Zlatému účtu.
 • Cieľové množstvo zlata 1000g dostanete v nasledovných čiastkových tehličkách: 2x5g, 2x10g, 1x20g, 19x50g
 • Keď Vaše splátky po prepočte na gramy zlata dosiahnu gramáž čiastkovej tehličky, odošleme ju na Vašu adresu.
 • Takto sa to deje až po poslednú tehličku, do ktorej započítame už zaplatenú zálohu, z ktorej odpočítame hodnotu už vydanej okamžitej tehličky, keďže ona bola vydaná zo celkovej série. Takýmto spôsobom za každý zaplatený cent dostanete fyzické zlato.
 • Pri 50g tehličkách pri splnení podmienok máte nárok na bonusové množstvo zlata (Zlatý bonus)* 10%, ktoré sa pripíše do ďalšej 50g tehličky.
 • Počas sporiaceho obdobia pri splnení podmienok* máte nárok na podiel na zisku firmy (Profitbonus) s násobiteľom 7.

* bonusy a prémie sú určené pravidelným sporiteľom

Môžem sa občas pozrieť svoje zlaté úspory?

Áno. Prostredníctvom dostupného on-line systému s názvom e-manager, Vášho osobného užívateľského rozhrania, ktoré je k dispozícii na firemnej webstránke, môžete priebežne sledovať zlaté zásoby nazbierané na Vašom účte ako aj všetky platby a iné dôležité informácie.

Nie sú mince lepším riešením?

V prípade mincí je potrebné osobitne zaplatiť náklady na razbu mincí. Investori by mali nakupovať za cenu, ktorá je najbližšia ku kurzu, bez toho, aby zaplatili ďalšie príplatky. Mince majú významnú duševnú hodnotu, čo zhoršuje vypočítateľnosť.

Svoje zásoby mám kedykoľvek k dispozícii?

Áno, ak dosiahnete hodnotu ekvivalentnú 5/10/20/50 gramovej tehličke, doručíme Vám Vašu zlatú tehličku, alebo môžete požiadať o uskladnenie.

Cena zlata je príliš vysoká na to, aby som vstúpil do sporiaceho programu.

Teda vychádzate z toho, že cena zlata už dosiahla najvyšší bod? Nakoľko cenu zlata určuje dopyt a ponuka, samozrejme je vystavená výkyvom. Na druhej strane je to vyrovnané efektom priemernej ceny. To znamená, že môžeme významne profitovať aj z pádu kurzu.

Môžem nakupovať zlato priamo aj od svojej banky.

Áno, samozrejme. To ale musíte vykonávať každý mesiac, aby ste mohli využívať výkyvy kurzu. Na základe poznatkov o fungovaní bánk vieme, že okrem toho v prípade nižších počtoch/menších množstvách sa pripočítavajú ďalšie príplatky.

Existujú kapitálové investície aj s vyššími výnosmi.

Zlato je považované za investíciu prinášajúcu výnos iba sekundárne. Zlato primárne zabezpečuje nákupnú silu, ochráni pred infláciou a poskytuje najväčšiu istotu v neistých časoch. Napriek tomu jeho cena narástla za predchádzajúcich sto rokov na dvesto násobok.

Čo mám robiť, ak cena svojho zlata sa znižuje/klesá?

Jednoducho sa upokojte, lebo vo svojom sporiacom programe teraz automaticky sa nakupuje viacej zlata (spomínaný efekt priemernej ceny). Je logické, že vtedy treba nakupovať, keď je to lacné.

Aké daňové zvýhodnenia mám?

Nákup zlatých tehličiek je vyňatý z DPH.

Prečo mám nakupovať v čo najnižších hodnotách?

Týmto spôsobom môžete rýchlo nakupovať zlato za aktuálnu cenu. Alebo by ste súhlasili s tým, aby ste sa dostali k väčšej množstve po mesiacoch, ale vtedy už nie za aktuálnu cenu? Nehovoriac o tom, že zlaté tehličky malých gramáží v prípade potreby jednoducho môžete zameniť za hotovosť a takto hoci aj zimné pneumatiky viete v prípade potreby zabezpečiť zo svojej zlatej rezervy.

Načo slúži záloha, ktorú mám platiť pri otvorení sporiaceho programu?

Záloha vlastne zabezpečuje zaviazanosť, ktorá vznikne pri vytváraní sporiaceho programu, ako aj náklady súvisiace s otvorením a vedením účtu. Jej výška je závislá od veľkosti cieľového množstva zlata v sporiacom programe a započítava sa do poslednej 50 gramovej tehličky sporiaceho programu. Takto si môžete byť istý, že za každú zaplatenú čiastku dostanete fyzické zlato.

Aké sú výhody sporiaceho programu?

Vlastne využívate všetky výhody sporiaceho programu: je možné jednoducho používať, je hospodárne a komfortné.

Z výkyv cien môžete získať profit. Tým, že pravidelne, za rovnakú čiastku nakupujete drahý kov, nakupujete ekonomicky: v prípade vysokých cien nakupujete menšie množstvo, v prípade nižších cien nakupujete väčšie množstvo. Tento jav je odborne nazývaný ako efekt priemernej ceny („cost-average effect)”, čiže vždy budete nakupovať za priemernú cenu.

Aký zisk mám z efektu priemernej ceny?

Efekt priemernej ceny znamená pre Vás elimináciu výkyvov ceny, čiže môžete z týchto výkyvov vlastne vyťažiť. Aby ste využili tento efekt, musíte nakupovať v pravidelných intervaloch a vždy za tú istú sumu. V prípade vysokých cien nakúpte málo a v prípade nízkych zas viac. Efekt priemernej ceny rozumnému (pravidelnému) investorovi prinesie väčší zisk ako tomu, kto naraz kúpil väčšie množstvo zlata. A to jednoducho preto, lebo nakúpil za priemerné ceny.

Môžem predať svoje zlaté zásoby?

Áno. V každý obchodný deň. Vždy za trhovú cenu (predajná cena).

Čo sa v prípade prípadného bankrotu Vašej firmy stane s mojim zlatom?

To závisí od toho, či ste si nechali zlato doručiť – ak áno, tak Vás a to netýka.

Ak ste si nenechali doručiť Vaše zlato, tak sa to nachádza v sejfe v banke alebo mimo bankového sektora. Nie je dostupné ani pre našu firmu, ani pre exekútora, pretože správca konkurznej podstaty (v prípade bankrotu) resp. pre likvidátor (v prípade likvidácie) môže zamietnuť prístup k fyzickému zlatu. Tak sa dostanete k Vašej majetku

Som zaviazaný dĺžkou sporenia v prípade sporiaceho programu?

Nie, resp. čiastočne. V našej firme si môžete v záujme dosiahnutia Vašich cieľov vybrať dobu splatnosti v rozpätí od 1 až do 20 rokov.

Môžem si zmeniť mesačné splátky?

Kedykoľvek. Výška najnižšej mesačnej splátky je ale 30EUR, resp. 50 EUR. Prosíme Vás, aby ste si dávali pozor na termín prevodu v banke, nakoľko to môže trvať cca. 2 pracovné dni.

Kde vidím stav svojho Zlatého účtu?

K Vášmu zlatému účtu dostanete online prístup. Cez toto rozhranie môžete kedykoľvek a kdekoľvek na svete skontrolovať svoje konto, ak máte prístup na internet.

Budem dostávať informácie o aktuálnych kurzoch?

Áno, aktuálne kurzy nájde každý náš klient na firemnej webovej stránke, ďalej vo vybraných ekonomických denníkoch, na internete a burzách.

Čo je bezpečnostný sklad?

Sú to skladovacie priestory s osobitnou bezpečnosťou voči neoprávnenému vniknutiu, resp. na sledovanie návštevníkov. Tieto priestory sa nachádzajú v trezorových miestnostiach bánk.

Má nejaké výhody, že drahé kovy sú skladované v zahraničí?

Na základe historických skúseností, ak slovenský štát by poprípade chcel prístup k majetku svojich občanov udržiavaných v zlate (nikdy nevieme, čo napadne našim politikom ak daňová záťaž narastá), ani v tom prípade nemajú sprístupnené zlato, ktoré je skladované v zahraničí.

Môžem predať svoje zlato, ktoré vlastním cez Vašu firmu?

Áno, stačí nám poslať email o Vašom záujme a všetko doriešime k Vašej spokojnosti.

Koľko musím platiť za doručenie tehličky domov?

V prípade 5 gramovej tehličky 15 EUR, v prípade 10 gramovej 20 EUR, v prípade 20 gramovej 35 EUR a v prípade 50 gramovej 35 EUR. Ceny sú s DPH.

Musím mať bydlisko v Slovensku k tomu, aby som si zriadil sporiaci program alebo nakúpil zlato?

Nie. Je ale potrebné dbať si na dodržiavanie daňových podmienok danej krajiny. Naša firma práve z tohto dôvodu neposkytuje žiadnu záruku ani za prípadne legislatívne zmeny.

Je možné zabezpečiť doručenie drahého kovu aj do zahraničia?

Áno, avšak v danom prípade počítame s vyššími nákladmi na základe cenotvorby danej prepravnej firmy

Ako je možné zabezpečiť, aby bolo k dispozícii dostatočné množstvo zlata pre predaj?

Kým sa na svete bude nachádzať zlato, ktoré spadá pod voľnú trhovú cenotvorbu, vždy bude k dispozícii zlato na predaj. Ak dopyt prekročí ponuku, ceny narastajú (ako v prípade vzácneho statku). To je výhodné pre každého, ktorý vlastní zlato.

Môžem Zlatý účet prepustiť alebo previesť na tretiu osobu?

Samozrejme, nakoľko je to Vaše zlato,  je vo Vašom vlastníctve. Môžete previesť, založiť predať alebo darovať podľa Vášho želania.

Odkedy sa počíta sporiaci program?

Sporiaci program sa začína od momentu pripísania zálohy na bankový účet spoločnosti.

Keby nastala nejaká katastrofa, kto by nakupoval zlato, ako by bolo možné za to nakupovať múku, cukor?

Aj počas poslednej krízy jedine hodnota zlata neklesla o 60-80% a jeho pokles rýchlo doháňalo a začala sa zosilňovať. Keby nastala nejaká katastrofa, tak aj vtedy je potrebná nejaká hodnota pre meranie hodnôt, čo ak sa spätne pozrieme na viac ako tisíc rokov dozadu, bude to vždy jednoznačne zlato. Oplatí sa sledovať centrálne banky, ktoré sa jedno určite naučili z krízy: oplatí sa zvyšovať zlaté rezervy!

Oplatí sa všetky peniaze investovať do zlata?

Nie! Pre každodenné nákupy je potrebné naďalej používať menu danej krajiny. Ako všeobecne platné pravidlo môžeme vyhlásiť, že cca. 10-30% priebežných úspor resp. dispozičného majetku sa oplatí investovať do zlata, ale počas krízy môže byť toto číslo podstatne vyššia.

Mám doma niekoľko zlatých prsteňov a reťazí…

Investičné zlato vyrábajú kvalifikovaní výrobcovia, ktorí zaručujú za obsah zlata. Investičné zlato je 999,9-ne čisté zlato (tzv. „štvordeviatkové“ zlato). Investičné účely zabezpečuje komplexne iba takéto zlat

Čo znamená „štvordeviatková” čistota?

Na investičnom trhu zlata sú najlepšie tehličky a mince s rýdzosťou 999,9 tisíciny, tzv. „štvordeviatkovo“ čisté zlato. Tieto majú všeobecný celosvetový investičný trh, produkty s nižšou čistotou nakupujú za potlačenú cenu a v oveľa menšom rozsahu.

V každom prípade sa oplatí nakupovať medzinárodne akceptovanú, „štvordeviatkovú“ zlatú tehličku, v opačnom prípade totiž môže vzniknúť významná strata pri predaji. Ak chceme kdekoľvek predať zlaté tehličky, ktoré nie sú „štvordeviatkové”, môžeme sa vystaviť významným testovacím procedúram, ktoré sú časovo veľmi náročné a navyše aj ich náklady musíte znášať Vy.

Kto nakupuje zlato?

Drvivá väčšina firiem predávajúca investičné zlato poskytuje záruku na spätné odkúpenie na ňou predávané zlato, ale vo všeobecnosti nakupujú aj zlato, ktoré je predávané inou firmou. Zlatníctva, záložne takisto nakupujú aj investičné zlato. Taký prípad sa ešte nikdy nestal, že niekto chcel predať zlato a nevedel predať do 24 hodín. Dbajte na to, aby ste nakupovali iba zlato, ktoré je vyrábané výrobcom, ktorý má certifikát Good Delivery, aby ste sa pri predaji vyhli nákladov testovania! Produkty výrobcov, ktorí majú tento certifikát totiž akceptujú všade na svete, je možné zameniť na menu danej krajiny a spätne odkupujú za hodnotu aktuálnej svetovej ceny mínus 5-10% zrážka.

Aké výhody má zlato v menšom množstve v porovnaní s väčším?

V prípade potreby je možné jednoduchšie predať; nie je potrebné sa zbaviť zlata vo výške niekoľko desiatok tisícov EUR naraz, ak potrebujem iba niekoľko tisíc EUR. Ak nemáte viac desiatok tisíc EUR, aj vtedy môžete nakupovať zlato.

Komu a za koľko môžem predať svoje zlato?

Zlato predávané v našich programoch je investičné zlato s takou certifikáciou (osvedčením) , ktorú akceptujú všetky banky resp. poskytovatelia služby zaoberajúce sa zlatom na svete.


Nákup fyzických drahých kovov sa považuje za dlhodobú, konzervatívnu investíciu. V závislosti od individuálnej majetkovej situácie je odporúčané investovať 10-20% našich úspor do drahých kovov. Nákup drahých kovov sa oplatí z časového hľadiska rozdrobiť, realizovať vo viacerých časových intervaloch v záujme vyrovnávania kurzových výkyvov. Pred prijímaním rozhodnutia Vás prosíme, aby ste zvažovali Vaše investičné ciele a riziká pochádzajúce z poklesu kurzu. Vyššie uvedené sa nepovažuje za investičné poradenstvo.