+421 917 846 851 (Pracovné dni: 9:00 - 16:00) infosk@rayagold.eu

Efekt priemernej ceny, alebo ako funguje tento zázračný nástroj investovania?

Na svete, a to platí hlavne na investorov, je niekoľko tisíc “zaručených” receptov na úspech. Vlastne každý úspešný, alebo menej úspešný investor má svoj recept, podobne ako hráči v kasíne, alebo tipujúci v Športke. Avšak nijaký kvázi zaručený recept nemôže prebiť silu efektu priemernej ceny (alebo anglicky cost aveage effect), ktorý je založený na silnej matematickej analýze.

Pozrime sa na tento efekt zblízka na jednoduchom príklade.

Čo vlastne opisuje efekt priemernej ceny?

Efekt priemernej ceny (v angličtine Cost Average Effect) prirovnáva dva druhy investičných správaní.

Jedno správanie je investícia prostriedkov naraz, čiže za všetky peniaze, ktoré plánujeme investovať kúpime investičný prostriedok naraz, ďalej už nebudeme nakupovať a čakáme ako sa situácia vyvinie s našou investíciou.

Druhé správanie je postupný nákup investičných nástrojov, kedy pravidelne budeme nakupovať za dlhšie obdobie.

Pri akých trhoch funguje tento efekt?

Tento efekt priemernej ceny najlepšie funguje pri veľmi premenlivých (volatilných) trhoch. Typickými príkladmi volatilných trhoch sú akcie, komodity, kde akákoľvek turbulencia v nálade investorov vyvolá okamžitý tlak na cenu investičného nástroja hore, či dole.

Samozrejme pozitívna nálada tlačí ceny nadol, pretože investori sú kľudní, sú si istí výnosov. Naopak, negatívna nálada tlačí ceny nahor, pretože investori sú nervózni a očakávajú negatívny vývoj danej okolnosti.

Uveďme dva príklady na vplyv nálady na trhy.

Napríklad negatívna nálada pri očakávaní výsledkov referenda o Brexite (koniec júna 2016) vyniesla cenu zlata z úrovne 1062 USD/unca (21. dec. 2015) na 1361 USD/uncu (28. jún 2016), čo je 28,15%-ný nárast.

Naopak, pozitívna nálada pri zbližovaní sa dvoch Kóreí a spoločná zimná olympiáda trhy čiastočne ukľudnili a teda z relatívne vysokej úrovne zlata koncom januára (1350 USD/unca) cena klesla v priebehu februára na 1318 USD/uncu, čo je 2,4%-ný pokles. Sú samozrejme aj viac dramatické pohyby kurzu zlata voči USD.

Ako efekt priemernej ceny funguje pri zlate?

Aby sme fungovanie tohto efektu vedeli ukázať, najlepšie je porovnať dve správania na modelovom príklade. Porovnajme teda investíciu „Jednorazového investora“ – pána Jozefa, a „Pravidelného investora“ –  pána Štefana.

Pán Jozef má kapitál 10000EUR a v júni sa rozhodne kúpiť 100g zlatú tehličku naraz pri cene zlata 100EUR/g a už nebude ďalej investovať. V prípade, že o ďalší mesiac cena zlata poklesne o 2% na 98EUR/g, bude v mínuse o 200EUR a jeho kapitál bude mať hodnotu iba 9800EUR. Investíciu pána Jozefa graficky vieme znázorniť nasledovne:

Oproti tomu, Pán Štefan nemá kapitál 10000EUR a rozhodne sa kúpiť 100g zlatú tehličku po častiach. V období modelového roka kurz zlata kolíše od 25EUR/g až po 100EUR/g. V prvom mesiaci nakúpil za 100 EUR, v druhom tak isto a tak ďalej.

Ak je kurz zlata nižší, za 100EUR vklad dostane viac zlata. Ak je kurz vyšší, tak za 100EUR dostane menej zlata. Jeho investíciu môžeme graficky znázorniť nasledovne:

Porovnajme teda výsledky oboch našich investorov:

Pán Jozef nakúpil jednorazovo 100g zlata a zaplatil za ňu 10000EUR. Priemerná cena 1g zlata je teda 100EUR/g.

Pán Štefan nakúpil postupným investovaním v priebehu roka celkom 23g zlata a zaplatil celkom 1200EUR. Priemerná cena 1g zlata je teda 52,17EUR/g!

Verdikt: Pán Štefan vďaka postupnému investovaniu využil efekt priemernej ceny a takýmto spôsobom investoval veľmi efektívne.

 

Podmienky, aby efekt priemernej ceny najlepšie fungoval sú vlastne nasledovné:

  • Investovať so železnou pravidelnosťou,
  • Investovať vždy tú istú čiastku,
  • Investovať vždy v ten istý deň v danej perióde (mesiac, respektíve týždeň).

Ako vidíme, k takémuto investovaniu sa najlepšie hodí trvalý príkaz, pomocou ktorého všetky vyššie uvedené podmienky sú automaticky dodržané.

Takýmto spôsobom sa pozitívny efekt priemernej ceny naplno prejaví.

Zhrňme teda výhody pravidelného investovania s použitím efektu priemernej ceny.

Okrem toho, že pri pravidelnom investovaní je možné využiť efekt priemerných nákladov, má tento spôsob investovania ešte zopár iných praktických výhod. Tu sú:

  • nízka investícia – vďaka tomu, že stačí investovať v podstate aj 30 € mesačne, je možné investovať naozaj pre každého, čo robí investovanie dostupnejšie
  • jednoduchosť – nemusíte sa báť, že investujete v čase vysokých cien, nemusíte mať oči nalepené na monitore kvôli pozorovaniu, či nejaké akcie klesajú alebo stúpajú – stačí jednoducho vždy raz za mesiac v ten istý deň investovať rovnakú sumu peňazí
  • hospodárnosť – to, že neinvestujete všetky peniaze naraz, znamená, že si ich môžete dočasne ponechať a využiť v budúcnosti pre ešte lepšiu investičnú príležitosť
  • diverzifikácia a bezpečnosť – táto výhoda je zrejme nad slnko jasná, pretože ak budete investovať pravidelne, eliminuje sa riziko, že všetko stavíte jednorazovo na zlú kartu

 

Záver

Efekt priemernej ceny je automaticky zabudovaný do všetkých našich modelov sporiacich programov do zlata. Postupné investovanie sa využitím efektu priemernej ceny totiž dokáže znížiť riziko z investovania na minimum a priniesť maximálny efekt pri maximálnom komforte Našich klientov.

S priateľským pozdravom

Zoltán Fehér