Investičný dotazník

Vyplňte tento dotazník pre jednorazovú investíciu do cenných kovov.

Účel Vašej investície

Investičný horizont Vašej investície

7 + 7 =

VYSVETLIVKY

DÔCHODKOVÁ PREDSTAROSTLIVOSŤ

Nechcete sa spoliehať na štátny dôchodok vo svojej starobe? Obávate sa, že ani prvý ani druhý pilier Vám nebude postačovať na zachovanie životného štandardu, na ktorý ste si zvykli počas aktívneho života?

ZABEZPEČENIE MAJETKU

Obávate sa, že Váš majetok môže postupom času strácať na hodnote? Teraz prežívate úspešné roky, investujete a potrebujete si rozložiť riziko zo straty hodnoty do viacerých investičných nástrojov?

OCHRANA PROTI INFLÁCIE

Predpokladáte rastúce problémy (oslabovanie) domácej meny? Obávate sa straty kúpnej sily v dôsledku inflácie a chcete vlastniť platidlo, ktoré aj v budúcnosti si zachová svoju kúpnu silu?

ŠPEKULATÍVNE ÚČELY

Vidíte rastúci dopyt po cenných kovov, čo znamená ich zhodnocovanie? Máte skúsenosti s inými investičnými nástrojmi a cítite, že cenné kovy by mohli pre Vás urobiť vynikajúcu službu?

Na základe týchto predpokladov Vám navrhneme optimálny variant investície do cenných kovov, šitý na Vašu mieru.

Vyplňte tento dotazník pre sporiaci program do zlata.

Plánované množstvo zlata

Plánované mesačné splátky

13 + 2 =

VYSVETLIVKY

MNOŽSTVO ZLATA DO 250 g

Sporiace programy do 250 g zlata odporúčame klientom, ktorí by chceli odskúšať tútu investičnú formu s malou zaviazanosťou. Takéto množstvo zlata poskytne svojmu majiteľovi základnú majetkovú istotu.

MNOŽSTVO ZLATA DO 500 g

Sporiace programy do 500 g zlata odporúčame klientom, pre ktorých je dôležité mať základnú finančnú stabilitu, ktorú pre nich môže zlato ponuknúť. Je vynikajúcim darčekom aj pre Vašich milých.

MNOŽSTVO ZLATA DO 1000 g

Sporiace programy do 1000 g zlata odporúčame klientom, pre ktorých je dôležité mať optimálne riešenie pre stabilitu svojich financií. 500 a viac gramov zlata už poskytuje vynikajúcu materiálovú istotu.

MNOŽSTVO ZLATA NAD 1000 g

Sporiace programy nad 1000 g zlata odporúčame klientom, ktorí hľadajú najlepšie riešenie pre stabilitu svojich financií. 1000 a viac gramov zlata už poskytuje mimoriadnu materiálovú istotu.

Na základe týchto predpokladov Vám navrhneme optimálny variant sporiaceho programu do zlata, šitý na Vašu mieru.