ISO 9001

ISO 9001

Naša spoločnosť zaviedla a udržiava prísny systém manažment kvality podľa medzinárodnej normy STN EN ISO 9001:2016, ktorý je pravidelne auditované Certifikačnou autoritou. Tento manažment kvality pokrýva všetky relevantné činnosti spoločnosti.