Naša história a vývoj

História našej firmy, spoločnosti RAYA-CONSULTING, s.r.o. sa datuje od roku 2006. Počas predchádzajúcich 12 rokov sme prešli mimoriadnym rozvojom: z podnikania, ktoré sa zaoberalo v prvom rade so službami, sa počas tejto doby spoločnosť pretransformovala renomovanú firmu, zaoberajúcu sa poradenstvom.

  • 2017 – Klienti v 5 európskych krajinách 20%
  • 2016 – RAYAGOLD – aktivity v oblasti cenných kovov 40%
  • 2010 – Poradenské služby: Investície, Ľudské zdroje, Manažment kvality 70%
  • 2006 – Služby v oblasti správy a údržby priemyselných objektov a parkov 100%
Ako sa rozvíjala obchodná činnosť, podarilo sa nám vybudovať úzky obchodný vzťah s najlepšími nemeckými, švajčiarskymi a rakúskymi odlievarňami a veľkoobchodmi. Čo sa týka investičných zlatých tehličiek, zaoberáme sa výlučne s kategóriou kvality GoodDelivery a odlievarne sú uvedené na zozname LBMA (LondonBullionMarket Association).
Naše skúsenosti získané z obchodovania s drahými kovmi nám umožňujú, aby sme spadali do skupiny lídrov na trhu a ponúkali našim domácim, ale i zahraničným klientom najlepšie možné kondície.

Investičné tehličky obstarávame priamo od výrobcu alebo od významných veľkoobchodníkov s dlhou minulosťou, čo zaručuje originálnosť produktu. Nami predávané tehličky samozrejme odkúpime aj späť.

Našim klientom zabezpečujeme diskrétne a bezpečné dodávanie, skladovanie investičných tehličiek a mincí doma, ale v prípade požiadavky aj v zahraničí, mimo bankového sektora.

Naša vízia

Vedenie našej firmy si vytýčila za cieľ, aby na európskom trhu patrila medzi lídrov zaoberajúcich sa investíciami do drahých kovov a ich predajom.

Naša misia

Sprístupniť každodennému človeku jedinečné bezpečné úspory s pevnou hodnotou.

Úspora do zlata poskytne istú budúcnosť pre seba a svoju rodinu zabezpečí a na sklonku života zaručí taký kvalitný život, ktorý dosahuje, prípadne i presahuje štandard, na ktorý ste si zvykli počas aktívneho života.

Naše silné stránky

STABILITA

Naša spoločnosť počas svojej viac, než 10 ročnej existencie dokázala, že jej vedenie vytvorilo životaschopné, účinné a stabilné podnikanie. Túto stabilitu sme schopní obrátiť na osoh našich Klientov s tým, že spolupráca s nami bude zaručene dlhodobá a úspešná.

SOCIÁLNY KAPITÁL

Vedenie našej spoločnosti počas rokov získala taký kapitál kontaktov, ktorý umožňuje, aby sme našim Klientom ponúkali tie najlepšie kondície dosiahnuteľné na trhu. Na všetkých našich Klientov pozeráme ako na najlepšieho priateľa, voči ktorému prejavujeme dôveru a pokoru.

KOREKTNÝ PRÍSTUP

Charakter nášho obchodovania, dosiahnuté výsledky a stabilita nám umožňujú absolútne korektný prístup ku našim klientom, veď dlhodobý partnerský vzťah nedovoľuje žiadny odlišný postoj. Záujem našich klientov je pre nás prvoradý, ich záujem nemôže byť nijak poškodený.

MEDZINÁRODNÉ POZADIE

Napriek tomu, že sídlo našej spoločnosti je v srdci Slovenska, v Bratislave, naše pôsobenie je rozšírené aj do ďalších európskych štátov. Všade sú ľudia, podnikania, ktoré pozitívne ovplyvňujú pozadie firmy, a tento synergický efekt vieme zúročiť v prospech našich klientov.

Naše základné hodnoty

ETIKA

Pri každej našej činnosti a službách sa sústreďujeme na etické zásady fungovania. Dodržiavanie týchto princípov dôrazne vyžadujeme od všetkých našich spolupracovníkov a partnerov, tak ako je to stovené v našom Etickom kódexe.
Z

JEDNODUCHOSŤ

Naše produkty a služby sú jednoduché a zrozumiteľné. Pri ich navrhovaní sme kládli veľký dôraz na jednoduchosť a užívateľskú prívetivosť. Podľa nášho názoru tieto faktory sú garantmi úspechu a spokojnosti klientov.

}

RÝCHLOSŤ

Klienti majú jednoduchý a rýchly prístup ku každému produktu, každej službe. Len vkročte do našej kancelárie kdekoľvek, pochopte ich, rozhodnite a za menej ako hodinu môžete odkráčať s pocitom istoty, garantovanej zlatom.

U

TRANSPARENTNOSŤ

Jedným z najdôležitejších kľúčov úspechu podnikania je aj transparentnosť. Musíme poskytnúť 24/7 online prístup ku zlatému účtu klientov a toto je možné vďaka systému klientskych účtov, ktorý nazývame „e-manager”.

Odkaz zakladateľa

Kríza v roku 2008 ma zasiahla veľmi zaujímavým spôsobom: na jednej strane ma fascinovala táto nová skúsenosť, kde nikto presne nevedel, čo sa to so svetom presne deje a ako to nakoniec dopadne. Avšak táto minca mala dve strany: niekoľko miliónov rodín po celom svete postihli enormné problémy, veľmi veľa podnikov skrachovalo.

Vtedy, pred skoro desiatimi rokmi som si dal jeden záväzok: chcem spoznať mechanizmy za finančnou krízou a vymyslieť spôsob, ktorým budem vedieť pomôcť ľuďom, aby mohli dopady takejto tragédie eliminovať.

Niekoľkými jednoduchými slovami: rozhodol som sa, že svojou energiou a znalosťami zvýšim schopnosť prežitia ľudí a rodín pre prípad ďalšej finančnej krízy. Krízy, ktorú ešte nemusíme vidieť, ale určite príde.

Základ je daný a pozná ho každý: zlato. Ten žltý trblietajúci sa kov, ktorý poznáme už 5000 rokov – ten je základom nášho prežitia.

Chcem dostať fyzické zlato do každej domácnosti, do každého vrecka a do každej firmy preto, aby ste boli chránení pred nástrahami divokého sveta – toto je moja vízia a fízia aj mojej firmy, RAYAGOLD.

S priateľským pozdravom

Zoltán Fehér – zakladateľ, riaditeľ

Neinvestujte dovtedy, kým si neprečítate túto knižku!

RAYA-CONSULTING, s.r.o.

Spoločnosť je zapísaná do registra predajcov cenných kovov

Spoločnosť má zavedený systém manažmentu kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

KONTAKT:

RAYA-CONSULTING, s.r.o.

Krížna 24

811 07 Bratislava

infosk@rayagold.eu

Tel: +421 917 846 851