Tiráž

Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku rayagold.sk. Týmto Prevádzkovateľa považujeme za Poskytovateľa webovej stránky.

Údaje prevádzkovateľa:

Názov prevádzkovateľa: RAYA-CONSULTING, s.r.o.

Sídlo prevádzkovateľa: Krížna 24, 811 07 Bratislava

Obchodný register: Okresný súd Bratislava I

Obchodný register: Oddiel: Sro, vložka číslo: 41403/B

IČO: 36 651 435

DIČ: 2022226151

IČ DPH: SK2022226151

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: SK31 0900 0000 0006 3037 7128

Banka: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: SK48 1100 0000 0029 4902 5553

Riaditeľ a konateľ: Ing. Zoltán Fehér

Telefonický kontakt na riaditeľa: +421 918 161 856

E-mailový kontakt na riaditeľa: feher@rayagold.eu

Kontakt na klientský servis

Klientský servis: v pracovných dňoch 9:00 – 16:00. Garantovaná odozva na prijatú e-mailovú správu 48 hodín v rámci pracovných dní.

E-mailová adresa: infosk@rayagold.eu

Telefónne číslo: +421 917 846 851

Webová stránka: https://rayagold.sk

Poskytovateľ hostingu

Poskytovateľom hostingu je spoločnosť EXO Technologies, spol. S r.o. (sídlo: Košická 5, 821 09 Bratislava, Tel: +421 2 21 028 430, email: support@exohosting.sk).