+421 917 846 851 (Pracovné dni: 9:00 - 16:00) infosk@rayagold.eu

Pri každej investícii je jedným z kľúčových faktorov je jej výnosnosť. Je to vlastne asi najdôležitejší parameter, pretože práve preto investujeme svoje ťažko zarobené peniaze do niečoho, aby pracovali za nás a vytvárali pre nás blahobyt vo forme peňazí.

Týmto peniazom, ktoré nám zarobí tá ktorá investícia hovoríme výnos. Výnos môžeme brať ako „zisk pred zdanením“ pretože skoro všeobecne platí, že z neho treba platiť daň. Teda náš čistý zisk (čiže už spomínaný blahobyt) dostaneme odpočítaním dane z výnosu.

Porovnajme teda výnosnosť investície do investičného životného poistenia (Unit Linked) a do zlata v horizonte 101 mesiacov, čiže skoro 8 a pol roka. Tento príklad je skutočný, nižšie uvádzame detaily.

INVESTIČNÉ ŽIVOTNÉ POISTENIE

Pán Z si v máji 2005 uzavrel poistenie. Mesačný vklad bol stanovený na vtedajších 1041 SKK. Platil do roku 2014, kedy sa rozhodol pre zjavnú nevýhodnosť zmluvu vypovedať. Pán Z totiž začiatkom roka 2014, keď mu bol z poisťovne doručený dokument s názvom „Informácia o hodnote investičného životného poistenia“ sa pozrel detailnejšie na doterajšie platby a celkovú hodnotu účtu.

Z dokumentu a zistil nasledovnú skutočnosť: Platby do investičného životného poistenia 3351,53€ Celková hodnota účtu 3364,55€. Čiže „zisk“, presnejšie výnos počas tých 101 mesiacov dosiahol hodnotu 13,02€!

Krutá pravda teda znela: za viac, ako 8 rokov 13,02EUR zarobených peňazí.

ZLATO

Ako by vyzerala investícia pána Z do zlata za podobné obdobie? Pozrime sa na to detailne:

  • Rok 2005 zaplatil celkom 5 splátok v celkovej hodnote 162$, za čo by vedel kúpiť 11,32g zlata
  • Rok 2006 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 420$, za čo by vedel kúpiť 21,66g zlata
  • Rok 2007 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 505$, za čo by vedel kúpiť 22,61g zlata
  • Rok 2008 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 585$, za čo by vedel kúpiť 20,87 zlata
  • Rok 2009 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 576$, za čo by vedel kúpiť 18,43 zlata
  • Rok 2010 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 549$, za čo by vedel kúpiť 13,95g zlata
  • Rok 2011 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 577$, za čo by vedel kúpiť 11,42g zlata
  • Rok 2012 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 532$, za čo by vedel kúpiť 9,92g zlata
  • Rok 2013 zaplatil celkom 12 splátok v celkovej hodnote 550$, za čo by vedel kúpiť 12,14g zlata

Čiže za celkových 4456$ by mal koncom roka 2013 pán Z dokopy 142,33 gramov žltého kovu. Toto množstvo zlata na trhu by vtedy predstavoval hodnotu 6182$, čiže 4655€.

Do tejto investície vkladal postupne 3351,53€, čiže jeho „zisk“, presnejšie výnos sa rovná 1303,47€.

POROVNANIE

Porovnajme teda dve kľúčové čísla: VÝNOS z investičného životného poistenia za 101 mesiacov 12,03 € VÝNOS z predaja zlata za to isté obdobie 1303,47 €

Môžeme teda konštatovať, že výnos z transakcie so zlatom je 108,5 násobný (1291,44 €) oproti  investičnému životnému poisteniu (podotýkam pred zdanením).

Tento reálny príklad jednoznačne poukazuje na mimoriadnu výnosnosť investície do zlata v porovnaní s takým investičným produktom, akým je investičné životné poistenie!

S priateľským pozdravom

Zoltán Fehér